Advokatfirman åtar sig uppdrag inom familjerätt i Malmö

Advokatfirman Lege företräder regelbundet klienter i ärenden som avser familjerätt i Malmö. Det är viktigt att du väljer ett ombud du har förtroende för.

En vårdnadstvist innebär mycket svåra känslomässiga prövningar för alla inblandade. Vid sidan av det så innehåller en vårdnadstvist ofta knepiga juridiska frågeställningar och för att utfallet ska bli så bra som möjligt så kan det därför vara bra att ta hjälp av en advokat inom familjerätt.

Familjerättsliga ärenden är en ofta ett mycket komplicerat rättsområde. Konflikter mellan människor som lever eller har levt tillsammans är mycket svåra, särskilt om barn är inblandade. Vissa familjerättsliga tvister kan dessutom präglas av våld och hot, vilket gör det ännu mer komplicerat. Det är därför viktigt att man tar hjälp av en kunnig familjerättsjurist inom familjerätt som kan bistå och föra din talan i tvisten. Det kan exempelvis handla om att man vill ha ensam vårdnad, istället för gemensam vårdnad (eller delad vårdnad som det också kallas). Advokatfirman Lege håller sig uppdaterad om hur rättsläget på det familjerättsliga området förändras i syfte att kunna hjälpa våra klienter på bästa sätt.

KONTAKTA VÅRA ADVOKATER FÖR EN FRI INLEDANDE RÅDGVNING

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Familjerätten i Malmö stad finner du hjälp - Våra familjerättsjurister erbjuder dig en fri rådgivning

Vårdnadstvister – juridiskt ombud är alltid att rekommendera

En av de vanligaste tvisterna inom familjerätten är vårdnadstvister. En vårdnadstvist uppstår när två föräldrar inte kan komma överens om barnets vårdnad, hur barnets umgänge med sina föräldrar eller hur barnet ska bo.  Det är inte alltid så att en vårdnadstvist behöver gå till domstol – utan en vårdnadstvist kan lösas genom stöd och hjälp från kommunen att komma överens. Men det är inte alltid som det fungerar och då behöver man gå vidare till att pröva frågan i domstol. En vårdnadstvist i domstol inleds genom att en av föräldrarna ansöker om stämning gentemot den andra föräldern. När man ska skriva en sådan stämningsansökan är det bra att ta hjälp av en jurist inom familjerätten. Även den förälder som blir stämd i domstolen, bör ta hjälp av en Malmöbaserad familjerättsjurist för att få hjälp att bemöta det som framförs i stämningsansökan.

KONTAKTA VÅRA FAMILJERÄTTSJURISTER FÖR EN FRI INLEDANDE RÅDGVNING

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Via knappen se nedan finner du viktig information från regeringen gällande lagstiftningen beträffande familjerätten

Så här kan en familjerättslig tvist i en domstol i Malmö se ut

Gemensam eller delad vårdnad

I Sverige regleras reglerna kring barns vårdnad och umgänge i föräldrabalken. Gemensam vårdnad, eller delad vårdnad som det också kallas, innebär att båda föräldrarna har ett juridiskt ansvar för sitt barn. Det innebär att det båda föräldrarna fattar beslut som rör barnet. Värt att komma ihåg är att gemensam vårdnad inte innebär att barnet ska bo exakt lika lång tid hos varje förälder – det är en separat fråga. Om föräldrarna är gifta så har de automatiskt gemensam vårdnad – om inte så är fallet så får mamman automatiskt vårdnad. Om ett ogifta föräldrar vill ha delad vård kan de ansöka om detta hos Skatteverket.se eller på något av deras kontor i Malmö. – Tryggt att veta är att detta är en central utgångspunkt inom familjerätten.

Det finns klara fördelar med att ta hjälp av en advokat i tvister om familjerätt. Föräldrarätten är nämligen väldigt stark i Sverige, vilket innebär att utgångspunkten är att båda föräldrarna ska ha ansvar för sitt barn, det vill säga delad vårdnad. I en vårdnadstvist försöker rätten så långt som möjligt besluta om delad vårdnad – om det inte är så att en av föräldrarna är uppenbart olämplig. I en vårdnadstvist gör rätten även en bedömning av föräldrarnas möjlighet att samarbeta och således klara av att ha en gemensam vårdnad – om en förälder på ett grovt sätt brister i detta hänseende – kan han eller hon bli av med vårdnaden.

Hur går du tillväga ifall du hamnar i en vårdnadstvist

Det är allt fler föräldrar i Malmö som hamnar i en vårdnadstvist som slutligen avgörs i Malmö Tingsrätt. Det är betydligt bättre om tvisten kan lösas innan den når domstol. Här kommer några tips på hur du som bor i Malmö kan agera juridiskt i en tvist om delad vårdnad, umgänge med föräldrar eller barns boende.

Antalet domstolsärenden om vårdnad av barn har ökat kraftigt i Sverige sedan den så kallade vårdnadsreformen år 2006. Monica Felding, chefsrådman vid Malmö Tingsrätt ledde en statlig offentlig utredning som utvärderade vårdnadsreformen som genomfördes 2006, hon har tidigare konstaterat att en orsak till ökningen av antalet vårdnadstvister är att reformen gjort det enklare för domstolarna att döma ensam vårdnad, istället för att föräldrarna ska ha delad vårdnad. I den här artikeln finner du mer information om hur du kan agera innan en vårdnadstvist når domstol och vad som gäller för delad vårdnad och ensam vårdnad. Ofta gäller tvisterna just om det ska vara delad vårdnad eller inte.


Familjerätten


Försök att i samförstånd komma överens om vad som är bäst för barnet

Det kan låta uppenbart, men det bästa för barnet och för er som föräldrar är att ni kan komma överens om barnets situation utan att behöva ta ärendet till domstol eller behöva ta hjälp av myndigheter. I den mån det går, det är inte alltid möjligt, så bör ni som föräldrar diskutera igenom vilken som är den bästa lösningen för ert barn. Om ni har svårt att resonera själva så kan ni anlita varsin advokat eller jurist som kan hjälpa er att skapa struktur i samtalen och försöka leda fram er till en lösning. Ombuden kan även sköta kontakter med varandra, så att ni som föräldrar slipper vara i dialog med varandra om ni inte vill det.

Ta hjälp av en familjerättsjurist tidigt i processen

En sak som kan ha stor betydelse för om en vårdnadstvist kan hanteras innan den kommer till en domstol är i vilket skede parterna anlitar hjälp i form av en advokat eller jurist. Det finns en uppsjö av advokater och jurister i Malmö som är inriktade på familjerätt. Du bör med fördel välja en jurist, eller advokat för den delen, som har längre erfarenhet av att arbeta med dessa frågor. Precis som du vill ha en erfaren och specialiserad läkare, så vill du ha en erfaren och specialiserad advokat som har erfarenhet av exempelvis frågan om delad vårdnad.

Malmö Stad kan hjälpa er skriva ett bindande avtal

Det finns en möjlighet, som utnyttjas allt för sällan, när det gäller vårdnadstvister. Det handlar om att man tar hjälp av familjerätten på kommunen som kan skriva ett rättsligt bindande avtal mellan föräldrarna utifrån det man kommit överens om kring barnets vårdnad. Om ni som föräldrar har tagit hjälp av jurister kan juristerna skriva fram ett förslag till överenskommelse som familjerätten i Malmö sedan kan modifiera till ett rättsligt bindande avtal. Det kan gälla såväl barnets boende, umgänge med en förälder eller frågan om det ska vara delad vårdnad eller ensam vårdnad. Vi är även verksamma i Västerås.

Bodelning

Guide: Så fungerar en bodelning i domstol När man skiljer sig från sin make eller maka behöver man dela upp de gemensamma tillgångarna. Det gör man genom en bodelning. I den här artikeln beskriver vi hur det går till och vilken juridisk expertis i Malmö. Det är både svårt och tufft att separera från sin…

Läs mer