ADVOKATBYRÅ I MALMÖ

Behöver du en advokat i Malmö?
Då har du hittat rätt. Advokatfirman Lege familjejurister är specialiserade inom brottmål,
vårdnadstvister, LVU och i övriga familjerättsliga ärenden.

Familjerätt

Få det stöd du behöver för att skydda dina rättigheter och intressen i familjerätten.

Läs mer om familjerätt

Brottmål

Låt dig inte överväldigas av rättssystemet. Lita på att vi vägleder dig genom processen.

Läs mer om brottmål

Nyheter

Få det stöd du behöver för att skydda dina rättigheter och intressen i familjerätten.

Läs alla nyheter från advokatfirman

Kontakta oss

Vänta inte, skaffa dig den juridiska representation du behöver för ditt ärende redan idag.

Gå till kontaktsidan

Välkommen till din advokatbyrå i Malmö

Det är viktigt att ta hjälp av en erfaren familjejurist om du har hamnat i en rättslig tvist som handlar om familjerätt eller på annat sätt måste medverka i en rättsprocess. I Sverige finns ibland uppfattningen om att det kanske inte är nödvändigt att höra av sig till en juristfirma eller advokatbyrå, då man själv kan läsa in sig på handlingarna och företräda sig själv. Det är sällan en god idé. Lagar och föreskrifter ändras löpande och det är ofta mycket svårt att vara ombud för sig själv – om du som bor i Malmö behöver juridisk hjälp – vänd dig då till en kunnig jurist. Advokatfirmans familjejurister företräder dig gärna.

VÅR advokatbyrå i malmö ERBJUDER SAMTLIGA EN KOSTNADSFRI INLEDANDE RÅDGIVNING 

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Advokatfirman arbetar inom följande rättsområden

Brottmål

Advokatfirman Lege har flertalet jurister specialiserade på brottmål. Om du är misstänkt för brott i Malmö ska du begära en offentlig försvarare. Informera polisen om att du vill ha en advokat från Advokatfirman Lege. Som huvudregel är det staten som bekostar en advokat. Men om du har en bra inkomst och blir fälld i domstol kan du få betala tillbaka hela eller delar av advokatkostnaden.


Familjerätt

I familjerättsliga ärenden som kan röra skilsmässor, bodelningar, vårdnad av barn med mera är det alltid en god idé att konsultera en familjejurist. Advokatfirman Leges familjejurister är mycket erfarna inom allt som berör rättsområdet familjerätt. Våra jurister har både erfarenheten samt sakkunskapen som krävs för att hjälpa dig och din familj. Kontakta våra familjejurister för en fri inledande rådgivning.


Socialrätt – tvångsvård med mera

Socialrätt är ett juridiskt område som bland annat berör lagstiftningen kring omhändertagande av barn, tvångsvård av missbrukare och tvångsvård av psykiskt sjuka. Advokatfirman Lege åtar sig årligen många socialrättsliga uppdrag.

När det gäller tvångsärenden har du alltid rätt att få hjälp av en jurist eller advokat utan kostnad – vi företräder dig gärna.

Socialrätten berör också sådana frågor som handlar om rätt till ekonomiskt bistånd samt olika ersättningar om man är sjuk och saknar arbetsförmåga. Det är ofta högt ställda krav för att få ekonomiskt bistånd och andra ersättningar när man är sjuk och det kan vara svårt som lekman att förstå vad kriterierna i de olika lagarna innebär. Advokatfirman Lege är väl inlästa på den senaste rättspraxisen och kan argumentera på ett bra sätt för att du ska få ta del av de ersättningar och rättigheter som du har rätt till.


Fastighetsrätt

Advokatfirman Lege har särskild kompetens inom det fastighetsrättsliga området. Byrån kan hjälpa dig att utforma ett bra avtal för att hyra ut en lägenhet, att du ska köpa en fastighet utomlands eller frågor som uppstår vid ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt. Det kan också röra tvister rörande tomtgränser och till- och nybyggnationer med mera. Om du behöver hjälp med fastighetsrättsliga frågor i Malmö är det särskilt bra att ta kontakt med en jurist, då fastighetsrätten är ett område med så mycket speciallagstiftning och krångliga regler att det kan vara svårt att överblicka det som privatperson utan vidare juridiska kunskaper.

Advokatfirman förordnas regelbundet som offentliga försvarare och biträden i socialrättsliga mål. Familjejuristerna åtar sig uppdrag inom humanjuridik

Advokatfirman Lege har många års erfarenhet av processer i domstol

Det finns klara fördelar med att vända sig till en jurist med vana av att processa i domstol, när man behöver juridisk hjälp. Advokatfirman Leges advokater och jurister har en mycket god processvana, vilket gett oss en god insikt i hur man på bästa sätt tar tillvara klientens intressen i domstolsprocessen.

Det är viktigt att juristerna på byrån har erfarenhet av just det rättsområde du behöver hjälp med, samt gärna har dokumenterad erfarenhet av att föra processer i domstol på just det området. En jurist eller advokat som har processat i domstol i just den fråga du behöver hjälp med kommer ha större möjligheter att hjälpa dig, då han eller hon kommer vara mer van att argumentera och möta de invändningar som kan komma.


Skillnad mellan advokatbyrå och juristfirma

Det finns både advokatbyråer och juristfirmor i Malmö. I denna del reder vi ut vad som skiljer advokater från jurister, och således vad som skiljer deras byråer från varandra. Jurist är ingen skyddad yrkestitel, men det som menas med en jurist är en person som har läst juristprogrammet och avlagt examen. En advokat är en jurist som har arbetat tre år vid en advokatbyrå eller egen juristfirma. För att bli advokat och medlem i Advokatsamfundet måste advokaten genomgå en utbildning som sedan avslutas med ett muntligt prov.

En advokat är medlem i Advokatsamfundet och har att följa de etiska riktlinjer och förhållningssätt som samfundet beslutar om – en advokat som bryter mot det kan bli föremål för Advokatsamfundets disciplinnämnd. Vi är även verksamma i Västerås, 

ÄR NI EN ADVOKATBYRÅ INRIKTAD PÅ BROTTMÅL?

Det stämmer, vi företräder klienter som är misstänkta för brott.

JAG ÄR MISSTÄNKT FÖR BROTT I MALMÖ, KAN NI FÖRSVARA MIG?

Ja, vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare i hela Malmö.

VAD KOSTAR EN BROTTMÅLSADVOKAT I MALMÖ?

Staten betalar kostnaden, om du tjänar bra kan du få återbetala en del av kostnaden själv vid fällande dom.

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på vanligt förekommande frågor

Kontakta oss

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.