Advokatbyrå Malmö tillgodoser dig med information inom diverse rättsområden

Behöver du en advokat i Malmö?

Om du är i behov av en advokat i Malmö, då har du hittat rätt. Här hittar du information om hur du ska gå tillväga om du behöver hjälp gällande brottmål, familjerätt, tvångsvårdsärenden med mera.

Det är viktigt att ta hjälp av en erfaren jurist om du har hamnat i en rättslig tvist eller på annat sätt måste medverka i en rättsprocess. I Sverige finns ibland uppfattningen om att det kanske inte är nödvändigt att höra av sig till en juristfirma eller advokatbyrå, då man själv kan läsa in sig på handlingarna och företräda sig själv. Det är sällan en god idé. Lagar och föreskrifter ändras löpande och det är ofta mycket svårt att vara ombud för sig själv – om du som bor i Malmö behöver juridisk hjälp – vänd dig då till en kunnig jurist.

Advokat Malmö - Vikten av kunksap är A-O

Nedan kommer vi att skriva några rader om olika rättsområden. Har ni synpunkter på något gällande denna sida finner ni ett kontaktformulär längre ner.


Det är alltid bra att vara påläst innan man väljer att kontakta en advokatbyrå. Kunskap är ju trots allt en nyckel till framgång.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

En juristfirma ska man välja med stor omsorg

Brottmål

Vilken juristfirma du ska vända dig till beror på vad det är saken gäller. Om du är misstänkt för brott i Malmö ska du begära en offentlig försvarare, det är en advokat eller biträdande jurist från en advokatbyrå eller juristfirma. Den offentliga försvararen, juristen, bekostas som huvudregel av staten.


Familjerätt

I familjerättsliga ärenden som kan röra skilsmässor, bodelningar, vårdnad av barn med mera är det alltid en god idé att konsultera en jurist. Det finns flertalet advokatbyråer i Malmö som är särskilt inriktade på familjerätt och som har både erfarenheten och sakkunskapen som krävs för att hjälpa dig och din familj. Vissa juristfirmor i Malmö ägnar sig enbart åt familjerättsliga ärenden och åtar sig inga andra uppdrag.


Socialrätt – tvångsvård med mera

Socialrätt är ett juridiskt område som bland annat berör lagstiftningen kring omhändertagande av barn, tvångsvård av missbrukare och tvångsvård av psykiskt sjuka. När det gäller tvångsärenden har du alltid rätt att få hjälp av en jurist eller advokat utan kostnad – många av advokatbyråerna har jurister som är särskilt specialiserade på dessa frågor.

Socialrätten berör också sådana frågor som handlar om rätt till ekonomiskt bistånd samt olika ersättningar om man är sjuk och saknar arbetsförmåga. Det är ofta högt ställda krav för att få ekonomiskt bistånd och andra ersättningar när man är sjuk och det kan vara svårt som lekman att förstå vad kriterierna i de olika lagarna innebär – därför ska man vända sig till en advokat i Malmö som är inläst på olika rättsfall och vet hur man ska argumentera för att du ska få de ersättningar och rättigheter som du har rätt till.


Fastighetsrätt

Det är många som vill ha hjälp av en jurist i fastighetsrätt. Fastighetsrätt är också en vanlig inriktning hos många advokatbyråer. Det kan handla om att du som privatperson behöver hjälp av en advokat för att utforma ett bra avtal för att hyra ut en lägenhet, att du ska köpa en fastighet utomlands eller frågor som uppstår vid ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt. Det kan också röra tvister rörande tomtgränser och till- och nybyggnationer med mera. Om du behöver hjälp med fastighetsrättsliga frågor i Malmö är det särskilt bra att ta kontakt med en jurist, då fastighetsrätten är ett område med så mycket speciallagstiftning och krångliga regler att det kan vara svårt att överblicka det som privatperson utan vidare juridiska kunskaper.

Advokaten som omsorgsfullt bearbetar sina uppdrag likvärdigt är nyckeln till framgång både till dig som jurist samt klient. Men väljer du att kontakta en advokat istället för en jurist så har du vissa fördelar som vi förklarar nedan.

Att bedriva en advokatbyrå är en bedrift förenat med prestige. Advokater som är verksamma i Sverige har mycket höga krav på sig för att både bli intagen av yrkesorganisation som kallas advokatsamfundet. Det ställs även lika hårda krav för att behålla sin plats som ledamot i samfundet. Mer information kring det finner du det via Advokatsamfundets hemsida.

Advokatbyråmalmö.com - En sida innehållandes med juridisk information

Välj en välrenommerad juristfirma

När du behöver juridisk hjälp i Malmö ska du alltid vända dig till en verksam jurist vid en välrenommerad juristfirma. Det är viktigt att juristerna på byrån har erfarenhet av just det rättsområde du behöver hjälp med, samt gärna har dokumenterad erfarenhet av att föra processer i domstol på just det området. En jurist eller advokat som har processat i domstol i just den fråga du behöver hjälp med kommer ha större möjligheter att hjälpa dig, då han eller hon kommer vara mer van att argumentera och möta de invändningar som kan komma.

Skillnad mellan advokatbyrå och juristfirma

Det finns både advokatbyråer och juristfirmor i Malmö. I denna del reder vi ut vad som skiljer advokater från jurister, och således vad som skiljer deras byråer från varandra. Jurist är ingen skyddad yrkestitel, men det som menas med en jurist är en person som har läst juristprogrammet och avlagt examen. En advokat är en jurist som har arbetat tre år vid en advokatbyrå eller egen juristfirma. För att bli advokat och medlem i Advokatsamfundet måste advokaten genomgå en utbildning som sedan avslutas med ett muntligt prov.

En advokat är medlem i Advokatsamfundet och har att följa de etiska riktlinjer och förhållningssätt som samfundet beslutar om – en advokat som bryter mot det kan bli föremål för Advokatsamfundets disciplinnämnd.

ÄR NI EN ADVOKATBYRÅ INRIKTAD PÅ BROTTMÅL?

Det stämmer, vi företräder klienter som är misstänkta för brott.

JAG ÄR MISSTÄNKT FÖR BROTT I MALMÖ, KAN NI FÖRSVARA MIG?

Ja, vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare i hela Malmö.

VAD KOSTAR EN BROTTMÅLSADVOKAT I MALMÖ?

Staten betalar kostnaden, om du tjänar bra kan du få återbetala en del av kostnaden själv vid fällande dom.

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på vanligt förekommande frågor

Kontakta oss

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.