Begär alltid en offentlig försvarare om du delges misstanke för brott

Är du Malmöbo och polisen har delgivit dig misstanke om brott? Då ska du begära en advokat. Advokatfirman Lege åtar sig uppdrag som brottmålsadvokat i Malmö.

 

Begär alltid en brottmålsadvokat

Oavsett var du bor i landet, om det är Malmö eller någon annanstans, så har du rätt till en brottmålsadvokat. En brottmålsadvokat kallas formellt sett även för ombud. En offentligförsvarare är en advokat eller jurist som bistår dig genom rättsprocessen och som regel betalas av staten.

Du kan själv höra av dig till polisen och be om en offentlig försvarare. Polisen måste då förmedla din begäran till domstolen som sedan fattar ett beslut om du får en offentlig försvarare eller inte. En offentlig försvarare är oftast en försvarsadvokat, men kan i vissa fall också vara en jurist i Malmö som är specialiserad på brottmål. Du kan själv önska att få en viss brottmålsadvokat förordnad som din offentliga försvarare, men om du inte har något önskemål så utser Malmö Tingsrätt en advokat åt dig. Men du bör alltid ha ett namn på en kunnig försvarsadvokat att kunna föreslå om du blir misstänkt för brott, risken är annars att domstolen utser en advokat som inte har så stor erfarenhet av att jobba med brottmål. Domstolen utser nämligen från en lista, som inte i någon större utsträckning tar hänsyn till juristens erfarenhet av brottmål.

KONTAKTA OSS FÖR EN FRI INLEDANDE RÅDGVNING
VIA FORMULÄRET ALTERNATIVT VIA TELEFON

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Försvarsadvokatens roll som ombud

Advokatens roll

Brottmålsadvokatens uppgift är att företräda sin klients intressen. Det sker genom att försvarsadvokaten närvarar vid förhör hos polisen, men även genom att försvarsadvokaten närvarar vid en eventuell häktningsförhandling eller huvudförhandling (rättegången i brottmål). Advokaten har också möjligheter att genomföra egna åtgärder som kan gynna klienten, exempelvis begära in expertutlåtanden och själv genomföra rättsutredningar. Advokaten har lojalitets- och tystnadsplikt. Lojalitetsplikten innebär att brottmålsadvokaten inte har någon annan uppgift än att vara lojal gentemot sin klient – det innebär exempelvis att en advokat inte är tvungen att vittna i domstol för något som han eller hon har upplevt i Advokatyrket. Tystnadsplikten innebär att allting som sägs i mötet mellan klient och advokat stannar där.

Staten betalar för den offentliga försvararen

Det är staten som står för kostnaden för en försvarsadvokat som förordnas som offentlig försvarare. Om du blir dömd för brott kan du under vissa förutsättningar bli tvungen att betala en del av kostnaderna till staten för den offentliga försvararen. Men det baseras i så fall på hur mycket du tjänar. Om du inte har någon inkomst, eller tjänar lite, då brukar man som regel inte bli återbetalningsskyldig.

Domstolen avgör din rätt till en offentlig försvarare

Byta offentlig försvarare

Om du har blivit tilldelad en offentlig försvarare av Malmö Tingsrätt som du inte är nöjd med så kan du höra av dig till domstolen och begära att försvarsadvokaten inte längre ska få företräda dig och då har du möjlighet att önska en annan brottmålsadvokat. Advokatfirman Lege åtar sig gärna ditt ärende. När du hör av dig till domstolen måste du beskriva varför du vill byta advokat och det är ytterst domstolen som beslutar om du får byta eller inte.

Brottmålsadvokater i Malmö

Det finns många brottmålsadvokater att vända sig till i Malmö. Det kan vara en bra idé att försöka hitta en försvarsadvokat som är specialiserad på just det område som du behöver hjälp med. Advokatfirman Lege har flera medarbetare med olika expertområden.