Bodelning

Guide: Så fungerar en bodelning i domstol

När man skiljer sig från sin make eller maka behöver man dela upp de gemensamma tillgångarna. Det gör man genom en bodelning. I den här artikeln beskriver vi hur det går till och vilken juridisk expertis i Malmö.

Det är både svårt och tufft att separera från sin make eller make. Rent känslomässigt är separationer ofta mycket jobbiga och det kan stundtals, eller ofta, kännas mycket svårt. En separation är en prövande tid och det är därför viktigt att man på ett så bra sätt som möjligt kan hantera alla de praktiska frågor som följer med en skilsmässa. En sådan praktisk fråga är hur man ska dela upp det man gemensamt äger – såsom möbler, fastigheter och fordon. Här beskriver vi kortfattat och förenklat hur en bodelning går till samt hur du som bor i Malmö kan få kvalfiicerad juridisk hjälp av en advokat eller jurist för att göra detta.

Gör en bodelning själva – om ni kan komma överens

Det bästa är om ni vid en separation kan komma överens om hur ni ska dela upp egendomen. Det kanske inte alltid går att komma överens själva – men om ni kopplar in varsin jurist eller advokat så kan era juridiska biträden förhandla fram till en lösning. En lösning i samförstånd blir ofta bäst för båda parter i slutändan. Genom att hantera en bodelning i samförstånd slipper ni också en domstolsprocess. I Sverige är domstolsprocesser offentliga vilket då innebär att en del privat information blir allmänna handlingar i domstol – vilket många vill undvika.

Första steget: gör en bouppteckning

Steg ett i en bodelning är att ni ska göra upp en bouppteckning. Där ska båda makarnas skulder och tillgångar att redovisas, samt vad som är enskild egendom och om det finns något samband mellan den enskilda egendomen och skulderna. När ni värderar egendomen ska ni göra det utefter marknadsvärdet – man kan alltså inte efter eget huvud sätta ett värde på egendomen. Om det inte finns något äktenskapsförord – ska ni dela lika på tillgångarna som finns kvar efter att skulderna räknats av. Om du som bor i Malmö har fler frågor om exakt hur en bouppteckning ska göras bör du vända dig till en jurist eller advokat i Malmö som är särskilt inriktad på familjerätt.

Andra steget: bestäm vem som ska ha vad

När man är klar med bouppteckningen och har räknat på andelarna, är det dags att bestämma vilken make som ska ha vilken egendom. Man har oftast rätt att få sin egendom på sin egen ”lott”. Det brukar också vara den av makarna som ska ta hand om barnen som får ha kvar den gemensamma bostaden.

Konsultera en jurist eller advokat i ett tidigt skede

En klar framgångsfaktor när det gäller att göra en bra bodelning är att ta in en advokat eller jurist tidigt som kan bistå i att göra såväl bouppteckning och bodelning för att få ett så bra utfall som möjligt. I Malmö finns det gott om advokater och jurister som arbetar särskilt med dessa frågor. 

Lämna en kommentar